Wielu usług Warszawa gogo możesz używać bez logowania się, a nawet bez konieczności tworzenia konta

2019-09-16

Podczas korzystania z konta Google przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować. Są jeszcze inne sposoby kontrolowania informacji gromadzonych przez Google, z których możesz skorzystać niezależnie od tego, czy logujesz się na konto Google czy pracujesz bez logowania się. Wielu usług Warszawa gogo możesz używać bez logowania się, a nawet bez konieczności tworzenia konta. Usługi te mogą przekazywać do Google informacje na temat Twojej aktywności. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Google i naszym biurem ochrony danych. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania i przechowywania treści przez Google można znaleźć w Polityce prywatności oraz warunkach dodatkowych związanych z konkretnymi Usługami. Dowiedz się więcej o reklamach Google i o tym, dlaczego możesz widzieć konkretne reklamy. Dokładamy wszelkich starań, by chronić Ciebie i firmę Google przed nieuprawnionym dostępem do przechowywanych przez nas informacji, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Nie należy używać hasła do konta Google w aplikacjach innych firm. Google może jednak starać się o wydanie nakazu sądowego (lub pilnego orzeczenia sądu równoważnego typu) w dowolnej jurysdykcji. Za to, co dzieje się na koncie Google lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Usługi lokalizacyjne Google możesz włączyć w ustawieniach urządzenia. Wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane. W pewnych okolicznościach Google zbiera też informacje o Tobie ze źródeł dostępnych publicznie. Pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Dowiedz się więcej o tym, jak Google używa plików cookie. Poza tym wszystkim możesz przy użyciu Menedżera nieaktywnych kont udzielić innej osobie dostępu do części Twojego konta Google na wypadek niespodziewanej niemożliwości skorzystania z niego. Google może również w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług użytkownikowi bądź dodać lub utworzyć związane z nimi nowe ograniczenia. Jeśli się zalogujesz, zbieramy też informacje, które zapisujemy na Twoim koncie Google i które traktujemy jak dane osobowe. Jeśli na przykład wyszukasz „rowery górskie”, na stronie zawierającej reklamy wyświetlane przez Google możesz zobaczyć reklamę sprzętu sportowego. Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Google można znaleźć na stronie kontaktowej.