Fizjoterapia Dąbrowa Górnicza w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej

2019-09-16

Delegacja członków SKNF i studentów kierunku Fizjoterapia uroczyście przekazali prezenty Caritas. Teraz studia w sądeckiej uczelni będzie można ukończyć z tytułem magistra, co zwiększa szanse na rynku pracy. Fizjoterapia jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej i społecznej. Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapia Dąbrowa Górnicza w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Zapisz się na studia i zdobądź wykształcenie, które pozwoli Ci osiągnąć zawodowy sukces. Nabór na studia magisterskie z fizjoterapii rozpocznie się już 1 czerwca. Studia na kierunku Fizjoterapia należą do grupy studiów konsekutywnych. ) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (0-63,5 punktów). W ramach podnoszenia kompetencji zawodu fizjoterapeuty, aktualnie na poziomie ministerialnym trwają dyskusje, aby studia na kierunku fizjoterapia były prowadzone WYŁĄCZNIE w trybie stacjonarnym. Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia na kierunku fizjoterapia w dwóch trybach. Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu. Fizjoterapia za granicą, czyli wszystkie informacje jakie znalazłam oraz otrzymałam odnośnie pracy fizjoterapeuty w innych krajach. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek. Fizjoterapia jako dziedzina nauki cały czas się rozwija, dlatego dalszy rozwój kariery zawodowej, tak naprawdę związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Fizjoterapia jest metodą leczenia polegającą na stosowaniu różnego rodzaju bodźców na organizm człowieka. Absolwenci fizjoterapii mogą podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać pożądane na rynku pracy specjalizacje kończąc studia podyplomowe. - Uważam, że fizjoterapia jest zawodem przyszłości, bo patrząc na sytuację społeczno-demograficzną w Polsce i w Europie, społeczeństwo się starzeje. Studia na UMED pozwolą Ci zdobyć szerokie kompetencje i rozwinąć własne pasje.