Protetyka

  • implanty stomatologiczne − zakładanie
  • korony, licówki i mosty porcelanowe − wykonanie i zakładanie
  • wkłady
  • protezy − dobór, wykonanie i zakładanie