Implantologia

  • badanie implantologiczne na podstawie pantomogramu z wykonaniem wycisków
  • wstępne porady implantologiczne
  • zabiegi przedimplantacyjne poprawiające ilość kości
  • w miejscu planowanego wszczepienia implantu koron na implancie (ząb przedni i ząb boczny)
  • RTG i radiowizjografia